خدمات پشتیبانی

خدمات پشتيباني آرك، سرويسي است كه براي آماده به كار بودن و فعال نگاه داشتن متناوب نرم افزارها ارائه مي شود . به طور کلی خدمات نگهداري، پيش از ايجاد مشكل ارائه شده و به اصطلاح نوعي پيش بيني يا رزرو خدمت است. با استفاده ازخدمات پشتيباني، هم استفاده كننده نرم افزار يك پتانسيل مناسب و نيروي هاي كار آمدي را همواره به عنوان پشتوانه و تكيه گاهي مطمئن در كنار خود مي بيند و هم گروه هاي پشتيباني آرك قادر به برنامه ريزي هاي لازم برای ارائه خدمات مورد نياز و هرچه بهتر خواهد بود.

با توجه به ثبت اطلاعات بنگاه هاي اقتصادي در سيستم ها و اهميت ويژه اين اطلاعات در پیشرفت سریع و موفق کارها، نياز به چنين قراردادهايي بیشتر احساس مي شود.

گروه شركت هاي آرك با سيستم كنترلي و نظارتي متفاوت و منحصر به فرد، سرويس هاي خود را به صورت دقيق و منظم ثبت و ارائه مي کند و هدف اساسی آرك بالا بردن سطح رضايت مشتريان است.

خدمات پشتیبانی شركت آرك شامل دو بخش خدمات حضوری و E-Supportبه شرح زیر است:
الف) خلاصه شرح خدمات:

۱- رفع مشكل مشتری، در صورتی كه به هر دلیل سیستم عامل یا ابزارهای مورد استفاده برنامه بر روی كامپیوتر دچار مشكل شود و در اجرا یا استفاده از برنامه خلل ایجاد کند.
۲- برطرف کردن ایرادات غیر قابل پیش بینی در سیستم های موجود "بدون هزینه"
۳- نصب نسخه های جدید نرم افزارهای موضوع قرارداد با پلاتفرم موجود، در صورت عرضه به بازار "به صورت رایگان"

۴- نصب مجدد نرم افزارهای موضوع قرارداد در صورت تغییر سخت افزار مشتری و یا هر دلیل دیگری كه نیاز به نصب مجدد نرم افزارهای موضوع قرارداد باشد "بدون هزینه"
۵- اعزام كارشناس حداكثر ظرف ۲۴ ساعت برای محدوده شهری تهران و یا شهرستان هایی كه آرك دارای دفتر است و ۷۲ ساعت برای سایر شهرستان ها پس از اعلام رسمی به واحد خدمات پشتیبانی

۶- آموزش مجدد كاربران در صورت ناكافی بودن آموزش برای مشتری و یا معرفی فرد دیگری جهت آموزش سیستم های موضوع قرارداد "به صورت رایگان"

۷- تعویض قفل سخت افزاری در صورتی كه به هر علت قفل سخت افزاری سیستم های موضوع قرارداد دچار مشكل شود "به صورت رایگان"

۸- ارائه خدمات گارانتی نرم افزارهای موضوع قرارداد در شركت "به صورت رایگان"

ب) مزایای استفاده از خدمات پشتیبانی:

با توجه به اینكه یك سیستم نرم افزاری به عنوان یك محصول تكنولوژیك و فنی شناخته می شود، بنابراین استفاده از خدمات پشتیبانی باعث احساس امنیت و آرامش خاطر كاربر در استفاده از نرم افزارها و نیز استفاده از نسخه های توسعه یافته نرم افزار یاد شده به صورت اتوماتیك می شود و مشتریان از تمام مزایای این خدمات بهره مند می شوند.