برخی از ویژگیهای سازمان الکترونیک آرک

 ثبت رویه (Pattern):
با استفاده از این ابزار شما می توانید  الگو های تکراری که  عملیات یکسانی دارند را تعریف کرده  تا به صورت یک  رویه پیش فرض ثبت شود  این کار باعث  افزایش سرعت و همچنین کاهش خطا در ارسال اطلاعات  می شود.

■ مدیریت درخواست ها:
با استفاده از این ابزار کاربر می تواند در خواست های اداری و عمومی خود را ثبت کند تا این درخواست به کارتابل مدیر مربوطه ارجاع شود.همچنین می تواند از درخواست های خود گزارش گیری کند. با استفاده از این ابزار سرعت کار در بخش اداری به شدت افزایش پیدا می کند .

■ مدیریت راهبری :
با استفاده از این ابزار راهبر می تواند برای هر بخش  یک راهبر با دسترسی های گوناگون تعریف کند، این کار باعث مدیریت بهتر و سریعتر کاربران می شود . با استفاده از این ابزار راهبر هر بخش می تواند تنظیمات همان بخش را انجام دهد که این ابزار در سازمان های بزرگ بسیار کارا خواهد بود.

■ تخصیص اختیارات:

در این بخش  راهبر می توانند امکان دسترسی هر کاربر به هر فرم را تعیین کند علاوه بر آن می توان تعیین نمود هرکاربر به  چه کاربرانی  دسترسی داشته باشد. برخی از امکانات این حوزه عبارتند از :

          ■ تعریف گروه کاربران

          ■ تعیین سطح دسترسی گروه کاربران نسبت به تمامی بخش های سیستم

          ■ تعیین گروه کاربری هر کاربر

          ■ تعیین سطح دسترسی کاربران نسبت به تمامی بخش های سیستم

          ■ فعال یا غیر فعال کردن کاربران

          ■ تعریف مدیران هر بخش بر اساس ساختار سازمانی

■ سایر ویژگیهای مهم :
علاوه بر امکانات یاد شده، ویژگیهای دیگری نیز به منظور بالا رفتن قدرت مدیریت اطلاعات و کاربری آسانتر و نیز بالا بردن سطح دقت در اطلاعات در سیستم تعبیه گردیده که به صورت تیتر وار  به شرح زیر می باشد:
محیط گرافیکی بسیار مناسب و کاربر پسند، ارتباط با سایر سیستم های گروه آرک، ارسال پیامک  و E-mail، ثبت و مدیریت اخبار، کارتابل پی گیری، امکان جستجوی  نامه  با استفاده از  کلید واژه، تعریف فرمول برای کد اندیکاتوری نامه ها، تابلوی اعلانات، تعریف چارت سازمانی و ...