امکانات حرفه ای با کاربردی آسان

در دنیای امروز کلیه ابزارها در عین حرفه ای شدن، به سمت کاربری آسان تر جهت داده شده اند و از اهداف اصلی تولید کنندگان مطرح در دنیا قرار گرفته است. این نکته استفاده وسیع تر از امکانات تعبیه شده را برای کاربر فراهم کرده و در نتیجه بهره وری از سرمایه گذاری را بالا می برد.

گروه آرک نیز از ابتدا این مهم را مد نظر داشته و در حالی که از طریق دریافت نظرات مشتریان، بررسی امکانات و نیازهای جدید بازار، پیش بینی نیازهای آینده و پیشرفت تکنولوژی، تولید نرم افزار سیستم های خود را توسعه می دهد، کاربری آسان را هیچگاه از نظر دور نگه نداشته است. در این زمینه اقدامات زیر در تولید محصولات آرک تحقق یافته است:

*نحوه چیدمان فیلدها به گونه ای است که در عین کامل بودن، دسته بندی مناسبی دارد و کاربر در استفاده از آن احساس راحتی می کند.

*ساختار سیستم ها به گونه ای طراحی شده که کاربر در استفاده از سیستم ها احساس ثبات و اطمینان می کند.

*رنگ آمیزی سیستم ها با استفاده از اصول روانشناسی رنگ ها به گونه ای طراحی شده که در عین جلوگیری از ایجاد استرس، کسالت و خستگی را در استفاده مداوم از نرم افزار به حداقل می رساند.

* دسترسی به هر فرم در سیستم با ۲ کلیک امکان پذیر است و این امر کاربر را در دستیابی سریع به بخش مورد نظر کمک می کند.

*دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در فرم های عملیاتی و اطلاعاتی مد نظر قرار گرفته، تا کاربر نیاز به مراجعه به فرم های مختلف برای رفع نیار اطلاعاتی نداشته باشد.

*ادبیات به کار رفته در پیام ها و متون و نام فیلدها در سیستم ها به گونه ای است که کاربر ارتباط مناسب و راحتی با سیستم برقرار و وی را برای انجام کار راهنمایی می کند.

*در راهنمای الکترونیک سیستم ها، استفاده صحیح از بخش مورد نظر به کاربر آموزش داده می شود.