حامی آرک (خودرو - قطعات)

رسالت:

شرکت حامی آرک (خودرو-قطعات) مسوولیت ارائه خدمات استقرار و پشتیبانی و نگهداری از محصولات گروه آرک در شرکتها و صنایع تولیدی - سفارشی بوده و کلیه مشتریان این شرکت در حوزه قید شده قرار گرفته اند. توانمندی و مسوولیت این شرکت ارائه خدمات تخصصی صنایع تولیدی- سفارشی بوده و کلیه خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی در شرکت حامی آرک (خودرو-قطعات) بر همین اساس صورت می پذیرد.

بازار هدف این شرکت، خودروسازها، تولید کنندگان قطعات خودرو، تولید کنندگان ماشین آلات سفارشی و سایر تولید کنندگانی که بر مبنای قرارداد و یا سفارش تولید می کنند می باشند.

حوزه فعالیت: خدمات تخصصی استقرار و پشتیبانی برای صنایع تولیدی-سفارشی

سال تاسیس: 1388

نام مدیر عامل: مژگان فولادین

شماره تماس: 99 الی 22014297 (021)