حامی آرک (تولیدی - صنعتی)

رسالت:

شرکت حامی آرک (تولیدی-صنعتی) مسوولیت ارائه خدمات استقرار و پشتیبانی و نگهداری از محصولات گروه آرک در شرکتها و صنایع تولیدی - مرحله ای بوده و کلیه مشتریان این شرکت در حوزه قید شده قرار گرفته اند. توانمندی و مسوولیت این شرکت ارائه خدمات تخصصی صنایع تولیدی- مرحله ای بوده و کلیه خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی در شرکت حامی آرک (تولیدی-صنعتی) بر همین اساس صورت می پذیرد.

بازار هدف این شرکت، تولید گنندگان مواد غذایی، تولید کنندگان صنایع شیمیایی، تولید کنندگان صنعت کارتن و کاغذ، تولید کنندگان صنعت کاشی و سرامیک و سایر تولید کنندگانی که در قالب تولید انبوه غیر سفارشی عمل می نمایند می باشد.

حوزه فعالیت: خدمات تخصصی استقرار و پشتیبانی برای صنایع تولیدی-مرحله ای

سال تاسیس: 1388

نام مدیر عامل: علیرضا الهیان فر

شماره تماس: 50 الی 22014248 (021)