شرکت آرک (ستاد)

رسالت:

در شرکت آرک به عنوان هسته مرکزی و مدیریتی گروه، علاوه بر نظارت، برنامه ریزی و مدیریت شرکتهای مجموعه، تولید و مدیریت محصول و نیز مدیریت امور مشتریان و سیاست بازار صورت پذیرفته و در حقیقت پایه های امر ایجاد استراتژی ارائه محصول و حضور در بازار رقابت و نیز هدف گذاری بازارهای مختلف در دستور کار ستاد گروه آرک قرار دارد.

حوزه فعالیت: تولید و ارتقاء محصولات و سایست گذاری بازار 

سال تاسیس: 1376

نام مدیر عامل: امیرحسین عسکری طباطبایی