مدیریت اطلاعات منابع انسانی

 با توجه به گستردگی سیستمها و فرآیندها در حوزه منابع انسانی و بالطبع وسعت اطلاعات در این حوزه، بهره گیری از سیستمی به منظور مانیتورینگ و مدیریت جامع اطلاعات مورد نیاز، ضروری به نظر می رسد. سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی آرک، مسوولیت ارائه اطلاعات ضروی و مهم مورد نظر سازمان را به شیوه ای ساده و در عین حال با قدرت فیلتر نمودن قوی و دسترسی پلکانی به اطلاعات مورد نظر را دارا است.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
۱-      مشاهده پرونده پرسنلی و حقوق افراد در یک پانل جامع
۲-      امکان جستجو و فیلتر نمودن اطلاعات با انواع فیلدها
۳-      امکان دسترسی به ریز اطلاعات با انتخاب فرد، حکم یا ...
۴-      گزارش جامع سنواتی بر روی اطلاعات موجود در سیستم
۵-      امکان اخذ گزارشات ترکیبی از اطلاعات موجود در سیستم
۶-      امکان ارسال اطلاعات فیلتر شده به محیط Excel
۷-      امکان دریافت گزارشات بین سالهای مختلف به صورت مقایسه ای و یا ترکیبی