سیستم تسهیلات و اعتبارات

پیش نياز: سیستم حسابداری مالی

منافع و مزایا: کمک به تصمیم گیری در ارتباط با نحوه و زمان باز پرداخت تسهیلات، کاهش هزینه های جرائم و دیرکرد اقساط با مدیریت هوشمند زمان، کاهش زمان و پیچیدگی کنترل پرداخت اقساط وامها در ارتباط یکپارچه با سیستمهای مالی و صندوق

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت هزینه های تسهیلات اخذ شده، مدیدیرت ضمانت نامه های بانکی، یکپارچگی با سیستم حسابداری و صندوق و خزانه داری، قابلیت مستقل بودن از سیستم صندوق

هدف: اعلام موجودی تسهیلات و کنترل گردش تسهیلات از نقطه شروع تا مراحل باز پرداخت، مدیریت هوشمند اقساط، سود و جرائم و دیرکرد اقساط

معرفی: با توجه به توسعه کسب و کارها و اهمیت تهیه منابع مالی از طرق مختلف، شركت آرك بر آن شد تا به منظور طبقه بندی و تحلیل مدیران در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع، سیستم تسهیلات را به صورت یك برنامه مستقل و جامع ارائه دهد. در این برنامه امكانات جامع و كاملی جهت كنترل مباحث مالی وام – تسهیلات و حدود اعتباری كه جزء دغدغه های اصلی مدیران شركت های كوچك و بزرگ است گنجانده شده است. لازم به توضیح است سیستم جامع تسهیلات توسط هسته قدرتمند (Central) بر اساس آخرین فن آوری روز با زیر ساختی بسیار مناسب تهیه گردیده است و یكپارچگی سیستمهای حوزه مالی را تضمین می نماید.


¾¾

¾¾
در دسته: حوزه مالی