زیر سیستم بهداشت و سلامت سازمانی

 یکی از عوامل مهم در استفاده بهینه از پرسنل یک سازمان، حفظ و مراقبت از سلامتی آنان می باشد. در صورت بروز مشکل در سلامتی افراد سازمان به هر شکل ممکن (در اثر ماهیت شغل، در اثر سهل انگاری فرد و یا در اثر بروز سانحه) علاوه بر ایجاد مشکل برای فرد آسیب دیده، این سازمان خواهد بود که از این موضوع متاثر می گردد. چه بسا در طول زمان، عدم کنترلهایی در این زمینه، کارایی افراد را تا سطح نامطلوب کاهش دهد. سیستم بهداشت و سلامت سازمانی، مسوولیت کنترل سلامتی افراد را داشته که این مهم را با  برنامه ریزی آزمایشات دوره ای انجام می دهد. در عین حال، هزینه های انجام شده و استفاده از انواع بیمه ها را برای هر فرد و کل سازمان مدیریت می نماید.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
 تعریف انواع معاینات پزشکی خاص سازمان بر اساس فرد و یا شغل و یا سمت
 تعریف فرمهای معاینات و آزمایشات دوره ای برای کل سازمان یا برای هر فرد از افراد  سازمان
 تعریف بیمارستانها و آزمایشگاههای طرفهای قرارداد
 ایجاد آلارمهای زمانی برای تجدید آزمایش برای هرنوع آزمایش و یا برای هر یک از افراد سازمان
 تشکیل پرونده پزشکی  کارکنان
 ثبت نتایج آزمایشات و معاینات پزشکی دوره ای و درج در پرونده پرسنلی
 گزارش از پرونده پزشکی پرسنل در یک بازه زمانی مشخص و یا به صورت کلی
 گزارش از یک بیماری خاص در سازمان و یا زیر مجموعه های سازمان
 گزارش آماری از روند بیماری ها در کل سازمان و یا برای یک پرسنل مشخص در سازمان
 ثبت و گزارش از هزینه های انجام شده و استفاده از بیمه های مورد استفاده
 نگهداری اطلاعات پرونده بیماری های هر فرد سازمان