یکپارچه شدن نظام بارکدینگ با سیستم اموال

سیستم بارکدینگ وRFID به سیستم اموال آرک نیز متصل گردید. با این قابلیت، امکان دریافت اطلاعات اموال از طریق دستگاهPDA و خواندن از طریق بارکد معنی دار اموال وجود داشته و سیستم اموال با اتصال مستقیم به دستگاهPDA، اطلاعات و مشخصات اموال را خوانده و در کارتابل مربوطه نمایش می دهد. در ادامه سیستم به صورت هوشمن اموال را شناسایی نموده و در صورت جدید بودن آن و ارائه مجوز از طریق راهبر سیستم، کالا با مشخصات کامل (با تشخیص از طریق بارکر معنی دار) در سیستم اموال ثبت می گردد
از این طریق همچنین می توان اموال گردانی را به صورت بسیار سریع، دقیق و هوشمند انجام داده و با انتقال اتوماتیک اطلاعات به سیستم، جابجایی اموال و یا نقایص اموال در هر مرکز به صورت هوشمند و خودکار صورت می پذیرد.
دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 4470