ایجاد فرآیند مدیریت تنخواه در سیستم صندوق و خزانه داری

فرآیند مدیریت تنخواه در سیستم صندوق و خزانه داری آرک ایجاد گردید. این فرآیند که به صورت کاملا یکپارچه با سایر سیستم ها عمل می نماید، وظیفه ی مدیریت تخصیص، هزینه و تسویه تنخواه، تنخواه داران را بر عهده دارد.
صدور اتوماتیک سند هزینه و نیز یکپارچگی با سیستم صندوق و خزانه داری از ویژگی های مهم این فرآیند می باشد.
دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 1344